PREUS I PAGAMENT
Els preus exhibits en el Lloc web són els finals sent l'Euro la base de cotització per a divises, i inclouen els impostos en enviaments a Espanya, tret que per exigència legal, especialment quant a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent i en comandes inferiors a un import de 150€ en països que no pertanyen a la Unió Europea.

Les despeses d'enviament s'inclouen en la factura de la comanda,ja que són addicionals al preu del producte. Handmade Japonesca realitza els serveis d'enviament per correu certificat amb número de seguiment durant l'enviament, principalment a través de correos.es.

També utilitza serveis de missatgeria urgent, prèvia confirmació del client.

En cap cas el Lloc web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o d'un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran:
Transferència bancària (en tot el territori europeu)

Paypal (pot efectuar el pagament com a convidat)

Amazon Pay (si el client té un compte obert en Amazon.es)

Pagament a l'entrega (amb excepció de comandes personalitzades i descàrregues digitals)

Si cap d'aquests mitjans és de la seva satisfacció, contacti amb Japonesca per a donar-li solució.

Ja que els mitjans de pagament són o bé per ordre directa del client o bé a través de plataformes de pagament que no cedeixen les seves dades a Handmade Japonesca, aquests mitjans garanteixen la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc web.

Encara tractant-se de plataformes de pagament externes, les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora d'aquestes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, Handmade Japonesca no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari.

En tot cas, en fer clic a “Passar per Caixa” o en els respectius botons per a accedir al seu compte de Paypal o Amazon, l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

LLIURAMENT
En els casos en què procedeixi fer lliurament físic del ben contractat, els lliuraments s'efectuaran tant a Espanya com en territori internacional.

Exceptuant aquells casos en els quals existeixin circumstàncies imprevistes o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el Lloc web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari, i en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de confirmació de la comanda.

Si per algun motiu que li fos imputable, Handmade Japonesca no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per a informar-lo d'aquesta circumstància, i aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament, o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem , en el cas de Correus, després de quinze dies de dipòsit en la seva oficina de recollida.

Romangui atent al número de seguiment per a localitzar les comandes que han passat el termini de lliurament.

En cas de la contractació de transport urgent, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament i no hagi estat lliurat per causa no imputable a Handmade JaponescaHandmade Japonesca entendrà que l'Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. L'import de la compra li serà canviat per un val de compra en Japonesca, deduint l'import per la devolució que pogués ocasionar.

A l'efecte de les presents condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de recepció de la comanda en l'adreça de lliurament convingut.

Els riscos que dels productes es poguessin derivar seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament, L'Usuari adquireix la propietat dels seus productes quan Handmade Japonesca rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, inclosos les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per Handmade Japonesca.